Om TSCG

ThirdSeconds

Logoen til Third Seconds TSCG

Third Seconds TSCG (Third Seconds Convention Group) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som ble grunnlagt 4.april 2008 av Daniel Niazi, men ble registrert i Brønnøysund registeret som ideell organisasjon 23.mai 2014.

Vårt arbeid er å beskytte FNs Barnekonvensjon som ble vedtatt den 20.november 1989 av FNs Generalforsamling. For å beskytte barnerettighetene driver vi en opplysningsvirksomhet for offentlige- og private aktører, Vi samler inn gyldige dokumenter som inneholder brudd på FNs barnekonvensjon, deretter oversetter vi skriftlige dokumenter og sender dem inn til menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Dette er saker som gjelder for barn i Norge og internasjonalt som er utsatt for menneskerettighetsbrudd i hverdagen.

Vår visjon er å beskytte, avsløre og kritisere brudd på FNs Barnekonvensjon. Barns rettigheter i fokus skal fortsatt være en viktig prioritering for at barnet skal føle seg til den retten de har krav på.

 

Historie

Organisasjonen ble stiftet 4.april 2008 av grunnleggeren Daniel DeNiazi. I en kjeller i Sveio kommune, utviklet han idèer om hvordan organisasjonen skulle drives. Da han stiftet organisasjonen bestemte han at organisasjonen skulle være en uavhengig-organisasjon, som skulle drives av en ikke-statlig visjon. Organisasjonen skulle også være en kritisk organisasjon til maktmisbruk av statlige organisasjoner, hvor FNs Barnekonvensjon skulle settes sterkt fokus på.

I løpet av årene har organisasjonen utviklet fra til å være en liten organisasjonen til en mer offentlig organisasjon, selv om organisasjonen er en ikke-statlig. Gjennom årene har flere bidratt med å styrke organisasjonens formål gjennom kampanjer, som har deretter fått en internasjonal oppmerksomhet. På kort tid har TSCG sin nettside blitt et arkivsystem, men samtidig en kilde-nettside for private- og offentlige mediekanaler.

 

TSCG SINE VEDTEKTER

Third Seconds TSCG er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som har som formål:

  • å være en ikke-statlig organisasjon
  • å drive en opplysningsvirksomhet for offentlige og private aktører
  • å videreføre dokumenter med innhold av brudd på FNs barnekonvensjon til menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (EMD).
  • å arbeide for å skape en menneskeverdi hos barn som særlig blir utsatt for menneskerettighetsbrudd i Norge og internasjonalt.
  • å drive en veiledining for intitusjoner som har behov for det.