Om TSCG

ThirdSeconds

Logoen til Third Seconds TSCG

Third Seconds TSCG (Third Seconds Convention Group) var en tidligere internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som ble grunnlagt 4.april 2008 av Daniel DeNiazi,.

Organisasjonens tidligere arbeid var å beskytte FNs Barnekonvensjon som ble vedtatt den 20.november 1989 av FNs Generalforsamling. For å beskytte barnerettighetene drev organisasjonen et opplysningsvirksomhet for offentlige- og private aktører, Der samler de inn gyldige dokumenter som innebærte brudd på FNs barnekonvensjon, deretter oversatte de skriftlige dokumenter og sendte dem inn til menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Dette er saker som gjaldt for barn i Norge og internasjonalt som var utsatt for menneskerettighetsbrudd i hverdagen.

Visjonen var å beskytte, avsløre og kritisere brudd på FNs Barnekonvensjon. Barns rettigheter i fokus var i perioden 2008-2017 et stort fokus som skulle være en viktig prioritering, slik at barnet skulle føle seg til den retten de hadde krav på.